Hello! I'm Nati.
I am a biomedical 2D animator and illustrator who loves visualizing science and health.
 
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

©2019 by Natividad Chen